Tên tổ chức VPLS C & M
Địa chỉ P.204B, tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện Thoại 36 227 264 35 537 928
Giám Đốc / Trưởng Phòng / Trưởng Chi Nhánh Trương Chí Công
Văn Phòng Giao Dịch / Chi Nhánh P.204Bchung cư Licogi, đg Khuât Duy Tiến