Tên tổ chức VPLS Bùi Đình Ứng
Địa chỉ Số 29, ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Điện Thoại 38 730 018 0983571788
Giám Đốc / Trưởng Phòng / Trưởng Chi Nhánh Bùi Đình Ứng
Văn Phòng Giao Dịch / Chi Nhánh