Tên tổ chức VPLS Ân Nam
Địa chỉ Nhà số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Điện Thoại 3718 6216 0913345146
Giám Đốc / Trưởng Phòng / Trưởng Chi Nhánh Lê Quốc Chiến
Văn Phòng Giao Dịch / Chi Nhánh