Tên tổ chức VPLS An Gia
Địa chỉ 102, A3, ngõ 104, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện Thoại 35 586 238
Giám Đốc / Trưởng Phòng / Trưởng Chi Nhánh Lê Thị Diệp
Văn Phòng Giao Dịch / Chi Nhánh Số 17, ngõ 63, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội