Tên tổ chức Cty Luật TNHH BMC
Địa chỉ Tầng 5, khu văn phòng Tòa nhà FLC Lanhdmark tower, đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, HN
Điện Thoại 62 700276
Giám Đốc / Trưởng Phòng / Trưởng Chi Nhánh Nguyễn Thị Tố Uyên
Văn Phòng Giao Dịch / Chi Nhánh