Tên tổ chức Công ty Luật hợp danh Bình An
Địa chỉ Số 70, ngõ Núi Trúc, Phố Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại 22 460 803
Giám Đốc / Trưởng Phòng / Trưởng Chi Nhánh Lê Văn Quý
Văn Phòng Giao Dịch / Chi Nhánh .